Drzewo całkiem normalne. Tylko szumi nienormalnie. Barytonem. Trytonami. Poświstuje fisem. Pokrzykuje i milczy w języku willamlans. Bo raczej nie w elmen. A już na pewno nie po bleblajsku.
An ordinary tree rustling extraordinarily. Baritone. Often using tritones. And F sharp hisses. Or Fissesssss... Shouts and silences in Willamlanssss. Most probably. Lesssss probably in Elmen. Undoubtedly not in Bleblay.
Tute normala arbo nenormale susuranta. Baritone. Uzante tritonojn. Siblas F diese. Au Fissssssse. Krietas kaj silentassssss certe en villamlansa lingvo. Ĉar ne certe en la elmena. Kaj sendube ne en la bleblaja.