To moje ulubione drzewo. Wiem, że nie powinienem lubić tego drzewa bardziej niż inne, bo tym innym będzie przykro, ale nic na to nie poradzę.
Może innym nie będzie przykro, kiedy dowiedzą się, że to drzewo jest drzewem głupoty. Jest drzewem niewiedzy co dobre a co złe.
Dlaczego więc nie rośnie pośrodku, jako drzewo najważniejsze? Ależ rośnie! Czyż narożnik arboretorium, tego i każdego innego, nie jest jego środkiem? Czyż środek państwa, tego i każdego innego, nie jest jego narożnikiem? Czyż narożnik świata, tego i każdego innego, nie jest jego środkiem?

This is my favourite tree. Yes, I know, I should not like this tree more than the others, for they might feel sorry because of that, but I can't help it.
Maybe other trees will not feel sorry, when they know this tree is the tree of stupidity. This is the tree of not-knowing what is good and what is bad.
So, why isn't it growing right in the centre, if it is the most important tree? It is growing in the centre! After all the corner of this arboretory, and of any other arboretum, is its centre... Yes, indeed. The centre of this country, and of any other country, is its corner, no doubt. Like the corner of this world, and of any other one, is its centre, isn't it?

Tio estas mia ŝatata arbo. Jes, mi scias, ke mi ne devus ŝati tiun ĉi arbon pli ol la aliaj, ĉar estos al ili malagrable, sed mi neniel povas tion malhelpi.
Eble ne estos al ili tiom malagrable, kiam ili ekscios, ke ĝi estas arbo de stulteco. Ĝi estas arbo de malscio kio estas bona kaj kio estas malbona.
Kial do ĝi ne estas kreskanta ĝuste en la centro de la arboretorio, se ĝi estas la plej grava arbo? Sed ja estas tiele! Ĉu la angulo de arboretorio, de tiu kaj de ĉiu alia, ne estas ĝia centro? Ĉu la centro de tiu ĉi ŝtato, kaj de ĉiu alia ŝtato, ne estas ĝia angulo? Ĉu la angulo de la mondo, de tiu kaj de ĉiu alia, ne estas ĝia centro?