Oto drzewo dla spragnionych. Raczej nieduże. Bardziej krzew. Drzewo krzewiaste. Krzew drzewiasty. Dla spragnionych czego? No właśnie...  Jakże mylące bywają nazwy. Mącą w głowie bardziej niż wino. Winny upajać, a upijają.     This is the tree for the thirsty. Not a big one. Looks more like a bush. A bushy tree. A treelike bush. For those who are thirsty of what? Well... Names can be really tricky. Make your mind muddy. Should exhilarate, but intoxicate instead.     Jen arbo por la soifantaj. Prefere ne granda. Prefere arbusto. Arbo arbusta. Arbusto arbeca. Por tiuj kiuj soifas kion? Nu... Nomoj povas ruzege trompi. Mensojn malklarigas pli ol vino. Devus ravi, sed nur ebriigas.