Oto drzewo dosyć bełkotliwe. Szumi niewyraźnie. Albo się myli, albo bredzi, albo oszukuje. Albo się bawi. Nie jest to przecież drzewo herbaciane, żeby musiało afiszować się zawartością teiny w swoich liściach... Feina? Co to takiego ta feina? Efekt feplenienia? Produkt pomieszania pojęć i języków?... A ta ksenna? Xenna inaczej czyli środek przeciw zaparciom intelektualnym?... Nagwa? Awgan? Nangwa? Agwan?.... Przydałoby się, przydałoby się potrząsnąć gałęziami. Może coś tam siedzi. Albo łazi. Ukrywa się. Wygłupia. Niekoniecznie baron, niekoniecznie.... A gałęzi strasznie dużo. Gęstwina okrutna. Ptak większy od wróbla z trudem by się przecisnął... Mogą to jednak być tylko pozory. Zwidy i halucynacje. Wzrokowe złudzenia. Sztuczki. Żeby nas zmylić. Wystraszyć i przegonić.... Lepiej oglądać z daleka. Lepiej nie podchodzić. Lepiej być tam, gdzie nie dolecą trujące opary owej feiny...
This tree likes to mumble. It rustles not clearly, not sharply, in a somehow smudgy way. Or it makes mistakes, or it whispers nonsenses, or it tries to cheat. Or it simply plays. It is not a tea tree, definitely not, and it doesn't need to manifest how much caffeine its leaves (or maybe bark?) contain.... Feina? What is it? An unknown kind of caffeine? Or simply an effect of wrong pronunciation?.... And ksenna? A different spelling of “Xenna”, or the name of a herbal remedy for intellectual constipation?.... Nagwa? Awgan? Nangwa? Agwan?..... Yes, it would be good to shake the branches. Maybe something is hidden among them. And making fools of us. Not necessarily a baron. Not necessarily..... There are a lot of branches. And of boughs and of twigs. Awfully dense. A bird bigger than a sparrow can hardly fly through..... However these may be illusions and hallucinations. Tricks. To make fools of us. To scare us and to chase us away.... It's better to look at it from a distance. It's better not to approach it, not to let the feina fumes reach us....
Jen arbo kiu amas parolaĉi. Arbo mumblema. Susuras malklare. Aŭ ĝi eraras, aŭ parolas sensencaĵojn, aŭ trompas. Aŭ simple ĝi ludas. Tio ja ne estas la arbo tea, por ke ĝi laŭdu sin pri enhavo de teino en siaj folioj (aŭ en sia ŝelo)..... Feina? Prefere feino, sed feino estas io tute alia... Ĉu tute?.... Kaj ksenna – kio tio estas?Alia tipo de xennao, aŭ rimedo kontraŭ intelektulaj konstipoj?..... Nagwa? Awgan? Nangwa? Agwan?..... Necesus skuegi la branĉaron. Eble io aŭ iu sidas ene. Aŭ rampas. Kaŝas sin. Folas. Nenepre la barono. Nenepre..... Kaj la branĉaro vere densega, terure densega. Birdo iom pli granda ol pasero apenaŭ traflugus ĝin.... Tamen tio povus esti nur iluzioj kaj halucinoj. Trukoj. Pro trompi nin. Por timigi nin kaj forpeli.... Jes. Estas pli bone rigardi ĝin de distanco. Estas pli bone ne proksimiĝi ĝin, resti tie kie la fumoj de feino nin ne atingos....