Czy to krzaczaste drzewo czy drzewiasty krzak? Raz krzak – raz drzewo. Dziwne drzewo – dziwny krzak.... A może ptak? Przycupnął na ziemi, nastroszył pióra, przeciągnął się, rozpostarł skrzydła. Bawi się. Udaje drzewo... O różnozielonych liściach. O kwiatach różnokształtnych i w różnych kolorach. Psychodeliczny drzewokrzew. Narkotyczny krzakodrzew.... Lecz wcale nie trzeba przyrządzać wywaru z jego kory. Nie trzeba suszyć liści, a potem robić z nich skrętów. Nie trzeba odurzać się zapachem kwiatów. Wystarczy patrzeć. Wystarczy czytać. Wystarczy spożyć sałatkę z metafor i kalamburów.
Is this a bush-like tree or a tree-like bush? Sometimes a bush – sometimes a tree. A strange tree – a strange bush.... Or maybe a bird? It has perched, squatted on the ground, ruffled the feathers, stretched the wings. It is playing. Pretending to be a tree.... With leaves in many shades and kinds of green. With flowers of various sizes, shapes and colours. A psychedelic treebush. A narcotic bushtree.... But you don't need to make brews and potions of its bark. You don't need to dry its leaves and make spliffs. You don't need to dope yourself smelling its flowers. It's enough to look. To read. To consume a salad made from metaphors and puns.
Ĉu jen arbusta arbo aŭ arba arbusto? Nun arbusto – nun arbo. Stranga arbo – stranga arbusto.... Eble la birdo? Kaŭris sur la grundo, hirtigis la plumojn, streĉis la flugilojn. Estas ludanta. Estas imitanta arbon.... Kun diversverdaj folioj. Kun floroj diversmezuraj, diversformaj kaj diverskoloraj. Psikodelikaj arbustarboj. Narkotikaj arboarbustoj.... Sed oni ne devas fari arbŝelan dekokton. Oni ne devas sekigi ĝiajn foliojn por fari poste fumrulaĵojn. Oni ne devas ebriiĝi per odoro de ĝiaj floroj. Sufiĉas nur rigardi. Sufiĉas nur legi. Sufiĉas nur konsumi la saladon el metaforoj kaj kalemburoj.