Nu, ĉu povas esti, ke jen arbareto? Tri arboj pinusaj, unu apud alia – do la pinusareto. Kompreneble, se estus kvar arboj, tio aspektus pli arbarete ol nun, eble eĉ arbare. Tamen, se estus nur du arboj, tiam oni ne povus verki pri iu ajn arbaro, eĉ la plej eta, eteta, eteteta... Do, ŝajnas, ke tri arboj jen la minimuma kvanto, kiu permesas al ni uzi la vorton arbareto. Tamen ne nur la kvanto gravas – sendube gravas ankaŭ la distanco inter arboj kaj ĝi povas esti nek tro malgranda, ĉar tiam ni havus la tufon, prefere la arbotufon, nek tro granda, ĉar tiam ni simple ne rimarkus, ke temas pri iu ajn aro, iu ajn grupo.
Pli komplika ŝajnas l'afero de adjektivo "pinusa", kvankam ĝi devus esti multe malpli komplika ol la problemo substantiva (tufo aŭ aro?). La ĉeesto de la vorto "pinus" (kompreneble premisante, ke tiuj ĉi literoj ĝuste tiun ĉi vorton formas – pri tio povus nin certigi la fakto, ke ili estas metitaj supre, pinte, estas preskaŭ samgrandaj kaj samkoloraj; tamen ĉio ĉi povas esti nur trompaĵo, la plenkonscia provo erarigi nin, speco de mimikro, iu kamuflaĝo, insido kaj io simila), kiu ŝajnas ludi la rolon de branĉaro, korolo, kaj la fakto, ke la trunkoj (aŭ tio kion oni povas konsideri trunkojn) estas konstruitaj el la samaj literoj, kvankam kombinitaj kaj komponitaj tute malsame, sugestus ke jen la arboj de la sama specio, sed de diversaj variaĵoj, aŭ de diversaj specioj, sed de la sama familio. Eĉ se tiu tropo, kaŭzita de vere trafaj observaĵoj, montriĝus sufiĉe probabla, oni devus esti ege atentaj, ĉar la tropo, komence tiel alloga, baldaŭ povas montriĝi tute erara kaj gvidi nin nenien (do al NENIU loko – vere io tre interesega: la loko kiu estas malloko, la neloko...)
Sufiĉas memori, ke tiuj arboj havas diversaj siluetoj, malsamaj konturoj, nesimilaj trunkojn kaj branĉarojn.... Estas bone memori, ke tio kio interne estas sama, aŭ ege simila, ekstere povas havi ekstreme diversajn formojn – kaj inverse: tio kio ekstere estas sama, aŭ ege simila, interne povas esti tute malsama.

Pinus venntotia.

Esperanta variaĵo de la pinio far vento tordita.
Vente (tiavente) tordita pinio.
Sed kial du N? De kie alvenis la dua N? De Barato? Sed kial de Barato? Neniun N Barato havas. Hindujo havas – nur unu. Ĉu tio signifas, ke nun estas Hidujo? Ujo de hido?
Kiu fia vento forkaptis N kaj transformis la indan landon en la hidan?
Kiu vento alblovis la duan N?